Voorzitter: vacant

  • Secretaris: Simone Brons
  • Penningmeester: Frank Cillessen
  • Bestuurslid: Dorina Stoffele
  • Bestuurslid: Helmi Jans
  • Bestuurslid: Marita Kremers

 

  • Beschermheer: Dhr. Thei Brons †

thei