Voorzitter: vacant

  • Secretaris: vacant
  • Penningmeester: Frank Cillessen
  • Bestuurslid: Dorina Stoffele
  • Bestuurslid: Helmi Jans
  • Bestuurslid: Roger Guelen
  • Bestuurslid: Mathijs Coenen

 

  • Beschermheer: Dhr. Thei Brons †

thei