Voorzitter: Roger Guelen

  • Secretaris: vacant
  • Penningmeester: Frank Cillessen
  • Bestuurslid: Dorina Stoffele
  • Bestuurslid: Helmi Jans
  • Bestuurslid: Kevin van Zitteren
  • Bestuurslid: Mathijs Coenen
  • Beschermheer: Dhr. Thei Brons †

thei